Školské kolo súťaže Autoopravár Junior

Školské kolo súťaže Autoopravár Junior

Školské kolo súťaže Autoopravár Junior absolvovali žiaci tretích ročníkov odboru autoopravár - elektrikár, mechanik a lakovník. Teoretická a praktická časť preverila vedomosti a z nich boli víťazmi tí najlepší.
V kategórii autoopravár – mechanik, elektrikár získal:
1. miesto: Patrik Franek z III. D
2.miesto Juraj Ondrášek z III. D
3. miesto Dominik Vojtašák z III. D
V kategórii autoopravár - lakovník získal 1. miesto Štefan Babic z III. C. 
Prajeme veľa úspechov do ďalších „bojov.“