PREZENTÁCIA PROGRAMU ERASMUS +

PREZENTÁCIA PROGRAMU ERASMUS +

Dňa 10.11.2017 navštívili našu školu študenti Gymnázia sv. Františka v Žiline, aby v III.GDM predstavili Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS+.

Po krátkom úvodnom vysvetlení celého programu nás sprevádzajúce študentky ,,prebrali,, aktivitou na prekonanie počiatočných bariér. Nasledovala práca v 4 členných skupinách. Každá skupina mala v anglickom jazyku stručne predstaviť 2 zahraničným študentom (Francúzke a Talianovi) Slovensko z kultúrneho, historického, kulinárskeho a športového hľadiska.

Nám svoju skúsenosť s Erasmom+ predstavili na príklade Rumunska. Táto skúsenosť obohatila prednášajúce študentky vo viacerých smeroch. Získali sebavedomie pred publikom v prezentovaní vlastných myšlienok a spoznali nové kultúry, či národné jedlá. Na mládežníckej výmene prichádza aj k zdokonaleniu angličtiny na komunikatívnej úrovni.

V závere prezentácie odpovedali na zvedavé otázky našich študentov a rozlúčili sme sa s konštatovaním, že tento program nám nemôže nič zobrať, iba dať.