"Podnikatelia, spojte sa!"

V stredu 25.04. sa žiaci našej školy zúčastnili konferencie "Podnikatelia, spojte sa!" pod vedením pani učiteľky Mgr. Adriany Tvrdej , ktorá sa uskutočnila v hoteli Holiday Inn - Žilina.

Žiaci mali možnosť zúčastniť sa prednášok rôznych podnikateľov, ako aj byť súčasťou tvorby akčného plánu na záchranu firmy.  Tak mohli načerpať mnoho inšpirácií do života.