Plavecký výcvik 2017

Plavecký výcvik 2017

Žiaci precvičili a zdokonalili svoje plavecké štýly.

Žiaci precvičili a zdokonalili svoje plavecké štýly. Špeciálna pochvala náleží všetkým neplavcom, ktorí prekonali svoj strach z vody. Vode zdar.