Orientačné dni v Bratislave

Orientačné dni v Bratislave

Hry zamerané na upevňovanie kolektívu v triede, spoluprácu a poznávanie si po prvý raz vyskúšali žiaci druhého ročníka na Mamateyke v Bratislave.

Program pripravený počas troch dní bol veľmi zaujímavý. Druháci mali možnosť zažiť niečo nové, ešte doteraz nevyskúšané. Spočiatku sa niektoré úlohy náročné, ale spoločnými silami ich zvládli. Okrem toho, že sa zabavili pri spoločenských a športových súťažiach, nechýbali ani chvíle hodnotenia a vzájomnej diskusie. Čas strávili aj na motokárach, večer patril prechádzke mestom. Počas jednotlivých dní mali možnosť lepšie spoznať svojich spolužiakov a dokázať s nimi spolupracovať. Bol to čas strávený so spolužiakmi, počas ktorého viac upevnili vzťahy medzi sebou.