Olympiáda z cudzích jazykov

Olympiáda z cudzích jazykov

Dňa 22.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády z anglického a nemeckého jazyka. "Lingvisti" zo všetkých ročníkov si precvičili svoje jazykové znalosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením.
Víťazmi olympiády z ANJ sa stali: 1. Silvester Jurčák III.GDM
                                                       2. Adam Homolík    I.GDM
                                                       3. Eliška Klinovská  I.GDM
                                                           Maroš Mohylák   I.GDM
 
Víťazmi olympiády z NEJ sa stali: 1. Tobiáš Vyhnal     III.D
                                                      2. Tomáš Tepličanec I.D
                                                      3. František Odlevák I.C
 
 
Víťazi získali poukaz na školský výlet do Predvianočnej Viedne.
 
Gratulujeme!