Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu, s cieľom prehĺbiť literárne poznanie, tvorivosť, kultivovanie jazyka, reči, pestovať vzťah k slovu ako ku kultúrnej a umeleckej hodnote.

Súťaž vytvára priestor na prezentáciu, spoznávanie, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu pre všetkých záujemcov a zúčastnených organizátorov. Pekné popoludnie školského kola tejto súťaže sme strávili 5. 12. 2017. Pre zúčastnených nechýbala ani sladká odmena a jednotka zo slovenčiny.  Povzbudzujeme aj ostatných talentovaných chlapcov a dievčatá,  ktorí vedia pekne recitovať a chcú rozvíjať našu ľubozvučnú slovenčinu,  aby našli odvahu a zúčastnili sa o rok. Víťazi získali výlet do predvianočnej Viedne.

 

V kategórii poézia vyhrali títo žiaci:

 

1. miesto: Martin Karpecki I. GDM

2. miesto: Dominik Hanák II. B

3. miesto: Júlia Jirotková II. GDM

 

V kategórii próza sme udelili cenu Matúšovi Chovanovi z I. GDM.