Navždy sa zachová v pamäti stužková...

Navždy sa zachová v pamäti stužková...

V sobotu 21.10.2017 sa 18 odvážlivcov zo IV.GDM rozhodlo prijať zelené stuhy nádeje od triedneho učiteľa Mgr. Michal Sventeka, a tak sa vydať na ťažkú cestu k vysnenému maturitnému vysvedčeniu, v Dome odborov v Žiline.

Stužkovú slávnosť začala slávnostnou  sv. omšou  v  kostole sv. Jána Bosca a následne sa študenti v sprievode partnerov, rodičov a učiteľov premiestnili na skvelú zábavu až do  rána bieleho.