Matematický klokan

Matematický klokan

V súťaži máme tento rok štyroch úspešných riešiteľov (z 12-tich účastníkov).

V kategórii: kadet


 

Damián Bačkor

I. GDM
Ján Miške I. GDM

 

 

 

 

 

 

 

V kategórii: junior


 

Sebastián Kapičák  III. GDM
Jakub Kysel  IV. GDM

 

 

 

 

Najlepší školský výsledok dosiahol Damián Bačkor (percentil úspešnosti 96,1).

Len necelé 4% súťažiacich na Slovensku dosiahlo v danej kategórii lepší výsledok.

 

Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.