Imatrikulácie Čadca 2017

Imatrikulácie Čadca 2017

Ako je už zvykom aj tento rok sme sa zúčastnili na imatrikuláciách našich združených škôl v Čadci: Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi.

Autobus sme naplnili a spoločne sa tešili na výbornú zábavu, chlapci váhali iba na začiatku. Vždy trošku trvá, kým nájdu odvahu požiadať dievčatá do tanca. Hralo sa a spievalo na ľudovú notu, a do toho nám hral DJ Pido ml. Dievčatá pripravili super program spojený so spevom a tancom, každá prvácka trieda si pripravila krátku scénku. Tretiačky zo svojho odboru ich potom slávnostne pasovali do cechu a dali im symbol a listinu, k tomu bolo aj výborne občerstvenie a ešte lepšie chlebíčky. Tešíme sa na ďalšiu tancovačku.