Exkurzia - Vodné dielo

Exkurzia - Vodné dielo

Dňa 5. 5. 2017 sa žiaci triedy II. NDŠ zúčastnili výchovno-vzdelávacej exkurzie na Vodnom diele ŽILINA.

Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s históriou výstavby Vodného diela, výrobou elektrickej energie. Žiaci boli oboznámení s jednotlivými technologickými časťami  Vodného diela. Pracovník im na odborné otázky kvalitne odpovedal. Žiaci II. NDŠ boli s odbornou exkurziou spokojní a dostali odpovede na niektoré  otázky týkajúce sa maturity.