ERASMUS+ “STEP AHEAD“

ERASMUS+ “STEP AHEAD“

Záverečná konferencia medzinárodného projektu programu ERASMUS+ “STEP AHEAD“ – “O KROK VPRED” sa uskutočnila 26.6.2017 v hoteli MERCURE v Bratislave.

Projekt bol zameraný na profesijný rozvoj učiteľov odborných predmetov v oblasti
sledovania trendov a inovácií v automobilovom priemysle. Víziu do budúcnosti vo vývoji
automobilov predniesol Prof. Ing. Mgr. Ferencey, PhD z Fakulty Elektrotechniky a informatiky
STU v Bratislave. Ukážkovú vyučovaciu hodinu s využitím výstupov projektu STEP AHEAD pre
účastníkov konferencie predstavila Ing. Janka Funtíková, ktorá sa tohto projektu zúčastnila.