Duchovné cvičenia rodičov žiakov

Duchovné cvičenia rodičov žiakov

Tento rok sme od 31. 3. - 2. 4. 2017 v priestoroch našej školy, SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, zažili výnimočné duchovné cvičenia pre rodičov našich žiakov a to z viacerých dôvodov: počet účastníkov – 26 rodičov; boli aj štyria rodičia našich ex-allievov (bývalých žiakov), a zároveň aj rodičia žiaka, ktorý sa ešte len k nám hlási.

Kazateľom bol náš spolubrat don Marián Bundzel, ktorý otcovským spôsobom sprevádzal našich rodičov k prehĺbeniu si mariánskej úcty a uvedomeniu si výnimočnej prítomnosti a pomoci našej nebeskej Matky v živote rodiny a výchove detí.

Okrem tradičnej dobrej rodinnej atmosféry, ktorú vytvorili spolubratia saleziáni pôsobiaci v škole, sme zažili aj krásnu krížovú cestu v malebnom prostredí prebúdzajúcej sa prírody Lietavskej Závadky. V zastaveniach krížovej cesty sme premodlili rôzne kríže, ktorými si rodiny prechádzajú a našli sme nádej v Zmŕtvychvstalom.

Vo sviatosti zmierenia a eucharistii sa rodičia očistili, posilnili a zasvätili svoje rodiny pod ochranu Fatimskej Panny Mária.

Týmto ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na stretnutie o rok.