Celoškolská duchovná obnova

Celoškolská duchovná obnova

Nový školský rok sa pomaly rozbieha, a preto ako je každoročne zvykom prebehla na začiatku celoškolská duchovná obnova.

Kazateľ don Jozef Luscoň nám prerozprával príbeh o Titusovi Zemanovi, v ktorom nám priblížil jeho detstvo, pobyt vo väzniciach a mučeníctvo. Počas obnovy nechýbala možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a svätá omša. Názorné ukážky boli spestrením celého programu. Duchovne povzbudení sme vykročili do nového školského roka.