Cechovačka

Cechovačka

V stredu 4. 10.2017 boli žiaci prvých ročníkov prijímaní do cechu stolárskeho, autoopravárenskeho, murárskeho a grafického.

Žiaci tretích ročníkov si pripravili veselý program a zaujímavé aktivity, do ktorých zapojili aj niektorých prvákov. Podujatím nás sprevádzali dvaja šikovní moderátori Tobiáš Vyhnal z III.D a Štefan Babic z III.C. Hudbou a piesňami spestrili program  Tadeáš Blahunka a Stanislav Glovaťák. Na záver sa žiakom prihovoril pán riaditeľ. Milí prváci prajeme Vám úspešné štúdium !