CECHCAMP

CECHCAMP

V dňoch 9. - 12. júla sa uskutočnil ďalší ročník tábora CECHCAMP.

Nie je to len taký obyčajný tábor. Chalani sa v ňom musia aj trochu zašpiniť. Počas ranných hodín sa chalani zdržiavali v zámočníckej, stolárskej alebo automechanickej dielni. Tu pod dohľadom majstrov okúsili manuálnu prácu. Neodišli však naprázdno, každý z nich si odniesol svoj vlastný výrobok. Po ťažkej práci ich čakal zaslúžený obedík a po ňom nasledoval poobedňajší program -  pevnosť Boyard, vodné hry, šmykfutbal a iné. Celý tento program bol zavŕšený pretekmi na motokárach. Nechýbala ani grilovačka a duchovná obnova. Chalani odchádzali domov s množstvom zážitkov a úsmevom na tvári.