Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne

Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne

14. novembra sa v Dolnom Kubíne uskutočnila Burza stredných škôl 2017 pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ich rodičov a pedagógov.

Prezentáciu našej školy zabezpečovali traja žiaci druhého ročníka spoločne so zástupcom RŠ. Účastníkov burzy sme informovali o jednotlivých odboroch a odpovedali na ich otázky. Viacerí žiaci prejavili záujem o štúdium v našej škole a tak dúfame, že sa s nimi opäť stretneme na prijímacích skúškach a neskôr možno aj v školských chodbách.