Burza stredných škôl v Námestove

Burza stredných škôl v Námestove

Prezentáciu našej školy sme začali na burze stredných škôl v Námestove. 20. septembra sme sa pod vedením pána učiteľa M. Pňačeka vybrali na Oravu.

Našou úlohou bolo odpovedať na zvedavé otázky našich potencionálnych študentov. Záujem o našu školu bol veľký a my sme sa snažili zodpovedať na otázky najlepšie ako sme vedeli.