Burza povolaní v Trstenej

Burza povolaní v Trstenej

Stalo sa už tradíciou, že naša škola sa prezentuje na rôznych burzách povolaní po celom Slovenku.
Tradičným miestom je burza povolaní v Trstenej. V konkurencii mnohých škôl sme sa ani my nestratili a zaznamenali veľký záujem o našu školu. Počas celého dňa k nám prichádzali žiaci a učitelia zo základných škôl z celého okresu Tvrdošín. Program bol doplnený o rôzne vystúpenia žiakov a ponuky výrobkov a produktov jednotlivých škôl. Sme radi, že sme našu školu mohli prezentovať v žičlivom prostredí, kde sme stretli viacerých našich exallievov.