AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017

AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017

Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania.
26. 4. - 27. 4. 2017 sa uskutočnilo slovenské finále súťaže Autoopravár Junior 2017 s vyhlasením výsledkov v areáli Incheba - Bratislava. Aj my sme mali svoje zastúpenie v dvanástke najlepších, v
kategórii autoopravár junior – mechanik a elektrikár. V konečnom hodnotení sa umiestnil Tomáš 
Špánik na 5.mieste a Vladimír Grajciar na 9. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.