Animofest

Animofest

Dňa 20.6.2017 v utorok sa naši žiaci zúčastnili krajskej vernisáže fotografickej súťaže, ktorá sa konala v budove Žilinského samosprávneho kraja.

 

Z našej školy boli vyhodnotení 5 žiaci. V prvej kategórii do 16 rokov sa na II. miesto umiestnil Damián Bačkor za čiernobielu fotografiu – Cesta lesom a čestné uznanie v tejto kategórii získala Eva Mária Budzeľová tiež za čiernobielu fotografiu – Pohľad. V druhej kategórii od 16 do 21 rokov sa zúčastnili traja žiaci z maturitného ročníka. Čestné uznanie získala Lucia Zbýňovcová – Sen na mori a Matej Križan – Loop s čiernobielymi fotografiami. A čestné uznanie vo farebnej fotografii získal Michal Vartiak – Out. Žiakom sa táto akcia veľmi páčila a určite si odtiaľ odniesli nejaké skúsenosti navyše. Fotografie postupujú do celoštátneho kola v Bratislave.

 

Dňa 20.6.2017 v utorok sa naši žiaci zúčastnili vyhodnotenia súťaže UAT Animofest v Bratislave. Zapojiť sa mohli v piatich kategóriách : Animofest, Uat foto, Uat fashion, Uat grafik, Uat film. Do Uat foto sa zapojili niektorí žiaci 1. a 3. ročníka a v Uat film sa zapojim jeden žiak z 1.NDŠ. V konkurencii umeleckých škôl sme sa neumiestnili, ale odniesli sme si nové skúsenosti, nový pohľad na umenie  a nové zážitky.