Akčný víkend - prebrať svoju úlohu

Akčný víkend - prebrať svoju úlohu

Tri triedy prvého ročníka z SOŠ sv. Jozefa Robotníka zažili 13. - 15. októbra 2017 víkend plný aktivít na Škutovkách pri Liptovskej Osade. Boli sme historicky prvýkrát spolu siedmi bratia saleziáni - hovorí direktor školskej komunity. Dáva to veľký zmysel komunitnému zážitku, lebo sa ako saleziáni učíme pracovať a byť spolu.

To, že sa zaujímame o študentov našej školy, pomáhame im stať sa schopnými, dôstojne zaujať svoje miesto v spoločnosti i v Cirkvi a uvedomovať si ich úlohu v kresťanskej premene sociálneho života. 

„Don Boscova starostlivosť o mladých robotníkov, prezieravá v intuíciách a časovo stála nás podnietila k iniciatíve, ktorá dala škole originálnu črtu spätosti so svetom práce.

Spoločné hry a súťaže, budovanie tímu a duchovné témy vypĺňali spoločný program týchto dní.

Poznávanie sa, vnímanie svojich možností a hraníc napomáhalo k objavovaniu seba samých a kritickému mysleniu.

Nie je to ľahké zaujať štyridsať chlapcov, zladiť aktivity a pozvať ich k spolupráci,” komentoval riaditeľ školy Igor Pecha. Ale práve o to nám ide, byť medzi nimi, zdielať ich radosti aj starosti a čím viac sa k nim priblížit po ľudskej i pedagogickej stránke.”

V určitých častiach programu k nám prišli triedni učitelia i majstri odborného výcviku, to samo o sebe hovorilo o ich záujme zapájať sa do celého výchovneho procesu aj mimo školy v ich voľnom čase. Boli jednoducho prítomní, čo si študenti veľmi vážia.

Aký význam v tom vidíme a čo tým chceme dosiahnuť? odpovedá Jozef Sarnecký, katechéta školy.

Vytvoriť priestor, ktorý nabúral ich bežný spôsob prežívania víkendu - dlhý spánok, ničnerobenie. Môžu tak spoznať seba navzájom a svojich spolužiakov a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a  viere.”

Čo nam dal tento víkend? odpovedajú študenti:

Spoznal som hlbšie svoju vieru. Spriatelil a spoznal som  chalanov z ostatných odborov školy - stolárov. A priblížili sme sa k učiteľom a saleziánom. Aj keď som musel obetovať víkend, ktorý som mohol stráviť doma nevadilo mi to,” hovoril Dávid Kundrát.

František Odlevak komentuje: Viac som spoznal kamarátov a uvedomil som si, že sa dá víkend prežiť aj bez mobilu, že sa vieme porozprávať zoči voči.”

Prečo tieto akčné víkendy?

„Tu nie je prvoradou snahou dať chlapcom prostriedok materiálneho zabezpečenia, ani pripraviť pre priemysel kvalifikovanú pracovnú skupinu, ale záchrana osoby, ktorej pomáhame: “dôstojne”, čiže s ľudskou a kultúrnou zrelosťou a vo svetle viery prebrať svoju úlohu na pretváraní spoločnosti. Saleziáni sa s vnútornou náklonnosťou zameriavajú na svet práce ako na skutočnosť, ktorú treba evanjelizovať (P.6.- Porov. ACS 307, str. 13-19.) a uplatňovať v ňom prednostnú starostlivosť o mládež.“ /Citácia z: „Sdb - Komentar-k-Stanovam-2013“.