ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017 V ÚSTAVE PRE MLADISTVÝCH SUČANY

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017 V ÚSTAVE PRE MLADISTVÝCH SUČANY

Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany sa nám podarilo na základe podpísaných dohôd už deviaty rok pokračovať v spolupráci so SOŠ sv. Jozefa v Žiline a otvoriť stredné odborné vzdelanie odsúdených mladistvých, a tiež odsúdených dospelých.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska odborná škola, v ktorej sa študenti odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. Nový školský rok otvoril príhovorom k študentom triedny učiteľ Ing. Anton Marec. Vo svojich slovách vyzdvihol vzájomnú dlhoročnú spoluprácu, počas ktorej štúdium úspešne ukončilo 23 študentov. V školskom roku 2016/2017 pokračujeme v štúdiu v trojročnom odbore – murár. Do prvého ročníka bolo prijatých päť odsúdených. Štyria odsúdení pokračujú v štúdiu v 2. ročníku a jeden odsúdený bude navštevovať 3. ročník tiež v odbore - murár.