TV NOE na DOD

TV NOE na DOD

Druhý decembrový deň sa uskutočnil v našej škole Deň otvorených dverí, na ktorom nechýbala ani česká televízia TV NOE. Cieľom bolo predstaviť školu, vyučovanie priestory a predovšetkým študijné odbory, v ktorých sa pripravujú študenti na svoje budúce povolanie.
 
Na DOD sa prišli pozrieť najmä žiaci deviatych ročníkov. Škola ponúka bohatý výber odborov. Zaujme najmä budúcich autoopravárov, stolárov, murárov, ale aj grafikov. Učitelia a majstri ochotne sprevádzali záujemcov po priestoroch školy.
V dielňach odborného výcviku mali možnosť si vyskúšať stroje a náradie, ktoré tu na praxi používajú. 
 
"Našim záujemcom sa snažíme predstaviť bežný život na škole. Majú možnosť  prejsť si cez triedy, v ktorých prebieha teoretické vyučovanie, a tak isto aj do dielní, kde prebieha praktické vyučovanie," vyjadril sa riaditeľ školy Igor Pecha. Študenti sú však okrem vyučovania a praxe aj duchovne formovaní. "Máme sv. omše raz to týždňa," komentoval výchovný poradca Martin Rožek. 
 
Každý účasník odchádzal s dobrým pocitom. "Je to dobrá škola a uvidím či tu pôjdem; prišiel som tu hlavne preto, lebo ma zaujíma automechanika a pozrieť sa ako to tu vyzerá; prišiel som tu kvôli odboru grafika, pretože ma bavia počítačové siete a práca s fotografiou," s úsmevom zhodnotili celé DOD mladí zaujemcovia.
 
Potenciálnych študentov už čakáme na ďalšom dni otvorených dverí už 9. decembra.
Tešíme sa na Vás.