Tréningové školenia počas jarných prázdnin

V dňoch 29.2 – 1.3. 2016 sa zúčastnili 14 naši pedagógovia dvoch tréningových školení na témy - Zvládanie problematického správania žiakov v škole, poruchy správania a riešenie konfliktných situácií vo výchovno-vzdelávacom procese.

Kvalifikovaný lektor školenia spoločnosti Meridian nám predstavil najprv najčastejšie poruchy správania žiakov, ich charakteristiku, prejavy a následne kroky k zvládnutiu týchto problémových situácií. Množstvo príkladov zo školskej praxe a vzájomné obohacovanie sa v tejto problematike urobili toto školenie výnimočným a zhodnotili sme ho  veľmi pozitívne v našej pedagogickej praxi. Podobné školenia uvítajú naši pedagógovia aj v budúcnosti.