...tá naša stužková...

...tá naša stužková...

V sobotu, dňa 19.11.2016 sa v hoteli Slovakia v Žiline uskutočnila stužková slávnosť triedy II. NDŠ.

Svätá omša v kostole sv. Jána Bosca  započala dlhý, ale krásny večer. 15 žiakov z maturitného ročníka prijalo z rúk triednej učiteľky Ing. Janky Funtíkovej znak dospelosti vo forme zelených maturitných stužiek. Slávnosť pokračovala pestrým programom a zábavou do samého rána v spoločnosti krásnych partneriek, rodičov a učiteľov.