Súťaž UAT photo, graphic, film

Súťaž UAT photo, graphic, film

Dňa 16.06.2016 sa žiaci zapojení do medzinárodnej súťaže UAT photo, graphic, film zúčastnili slávnostného vyhodnotenia na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave.
Súťaž má niekoľko ročnú tradíciu, a preto sa v porote nachádzalo viacero významných osobností z oblasti filmovej a grafickej tvorby. Pre žiakov našej školy boli práce žiakov SSUŠAT inšpirujúce, nakoľko využívajú pri svojej animovanej a filmovej tvorbe systém 20-tich kamier Motion Capture. Niektorí sa potešili stretnutiu s úspešnými slovenskými youtubermi, ako napríklad s Duklockom, ktorý ma viac ako 100 000 odberateľov. 
Oceneným žiakom našej školy bol v kategórií UAT graphic Adrián Husár z III. GDM, ktorý získal čestné uznanie poroty za grafické stvárnenie kalendára (link: http://www.uat.sk/uat-graphic.html).