Súťaž Mladý stolár

Súťaž Mladý stolár

V dňoch 25. a 26. februára sa v našej škole v odbore stolár uskutočnila súťaž. Tentokrát svoje schopnosti ukázali stolári z 2. ročníka.
Svoje vedomosti a zručnosti zo stolárskeho remesla preukázali v školskom kole súťaže „Mladý stolár“. Súťaž sa skladala z praktickej časti, ktorá prebehla  v dňoch  25. a 26. februára . Chlapci podľa predloženého výkresu vyrábali kŕmitko pre vtáčiky. Hodnotila sa presnosť spojov, celkové rozmery, vzhľad výrobku, ale aj dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri práci. V predchádzajúcom týždni dňa 17. februára, zbierali potrebné body ešte v teoretickej časti a odpovedali na pripravené otázky. Po sčítaní bodov z obidvoch častí súťaže, sme spoznali troch najlepších stolárov v 2. ročníku, ktorými sa stali: Kľuska Andrej s celkovým počtom bodov 106, 
Gužik Dávid - 105 b a Husárik Martin s počtom 93 bodov.  Maximálny možný počet bol 120 bodov. Prví dvaja chlapci budú školu reprezentovať v oblastnom kole 2. ročníka súťaže Skills Slovakia, ktoré sa uskutoční 16. marca v Krásne nad  Kysucou.