STUDENTSKÉ PROJEKTY

STUDENTSKÉ PROJEKTY

Naši chlapci opäť bodovali v medzinárodnej súťaži „ STUDENTSKÉ PROJEKTY“, ktorú usporiadala firma Špinar SOFTWARE v spolupráci so Strednou školou dopravy, obchodu a služieb v Moravskom Krumlove.

Jubilejný 10. ročník súťaže sa konal dňa 14. apríla 2016.

Tentokrát sme súťažili s prácou „pásová píla“, zaradenou do strojníckej kategórie výkresov.

Súťažná práca pozostávala z modelu stroja, nakresleného v programe TurboCAD, výkresov stroja v 2D aj 3D, vizualizácii  a prezentácie, v ktorej pílu predstavili aj v pohybe spolu so zrovnávačkou a hrúbkovačkou.

Už od rána sa prezentovali všetky vybrané súťažné projekty pred porotou.

Aj napriek veľkej tréme, študenti 3. A  stolár Tomáš Mário Peregrim a Braňo Kavecký, predviedli svoju prezentáciu s prehľadom a obsadili v tejto kategórii 1. miesto. Ich odmenou okrem ďalších získaných skúseností, návštevy atómovej elektrárne v Dukovanoch a spoločného večera pri bowlingu s ostatnými súťažiacimi, bola licencia programu T-CAD profesionál verzia 22.