Strojársky veľtrh Brno

Strojársky veľtrh Brno

Dňa 6.10. sme sa žiaci I. a II. NDŠ, III. C, III. D zúčastnili po prvýkrát na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne.

Videli sme Strojárske firmy z celého sveta, ktoré tu prezentovali svoje produkty v oblasti obrábania, tvárnenia, metalurgie, tepelného spracovania, merania, kontrolovania, navrhovania výrobkov z kovov. Popri firmách si mohli pozrieť prezentácie a učebné programy stredných odborných a vysokých škôl sídliacich v Čechách. Zaujali nás súťaže študentov priamo na výstavisku v oblasti programovania CNC strojov a súťaž cechu inštalatérov pod záštitou ministerstva školstva.

Ďakujeme vedeniu školy za možnosť zúčastniť sa veľtrhu a tým si rozšíriť technické poznatky z najnovších technológií strojárstva. S pozdravom spokojní študenti.