Otvorenie nového školského roka

Otvorenie nového školského roka

Po dňoch plných slnka, oddychu a zážitkov sme vykročili do nového školského roka. Začal sv. omšou, počas ktorej sme boli povzbudení slovami saleziána Martina Rožeka, SDB.

Počas príhovoru nás nabádal k tomu, aby si každý z nás dal cieľ, ktorý by chcel počas nasledujúceho roka dosiahnuť. Veríme, že sa nám to spoločnými silami podarí a na konci budeme všetci spokojní. Po sv. omši nasledovali spoločné stretnutia v triedach a fotenie. Všetkým prajeme veľa chuti do učenia.