Obhajoba praktických maturitných prác

Obhajoba praktických maturitných prác

Žiaci IV. GDM a II. NDŠ mali pred sebou prvú časť maturitných skúšok. Ich úlohou bolo obhájiť práce, ktoré si sami pripravili.

Žiaci odboru grafik digitálnych médií si pripravili pekné videá, fotky a tlačoviny. Žiaci odboru dopravná a cestná prevádzka si pripravili práce, ktoré boli zamerané na technickú ale aj ekonomickú oblasť. Žiaci odboru drevárska a nábytkárska výroba si pripravili pekné drevárske výrobky. Obhajoba prác prebehla na vysokej úrovni. Študentom prajeme veľa chuti do ďalšej prípravy na ústne maturitné skúšky.