Novinky v stavebníctve

Novinky v stavebníctve

Hotel Slovakia nás privítal na akcii, ktorá ponúkala nový pohľad na inovácie stavebných materiálov súčasnej doby. Konala sa 10. novembra.

Mali sme možnosť sledovať prezentácie od rôznych výrobcov zo Slovenska a Čiech. Riešili ekologické problémy týkajúce sa zelených striech a možnosti recyklovania materiálov. Okrem občerstvenia sme mohli získať propagačné materiály, katalógy a letáky s novinkami. Mohli sme sa porozprávať so zástupcami firiem, ktorí nám odpovedali na naše zvedavé otázky. Na záver vyhlasovali výhercov súťaže. Medzi nimi bol aj náš spolužiak Lukáš Čičút. Obedom sme ukončili príjemne strávené chvíle. Tešímš sa na ďalšie stretnutie.