Vzdelávanie pedagógov

Vzdelávanie pedagógov

Dvaja učitelia odborných dopravných predmetov sa zúčastnili nadnárodnej vzdelávacej aktivity v rámci projektu ERASMUS+, STEP AHEAD / O KROK VPRED1 v Pardubiciach v dňoch 4.- 8.4. 2016,organizovanej SOŠ automobilovou Bratislava.
Cieľom projektu je vypracovanie vyučovacích hodín  s TOP inováciami v  automobilovej oblasti
a spracovať ich do formy interaktívneho výučbového materiálu.  Aktivita pokračuje v máji 2016 v Londýne.