Matematický klokan

Matematický klokan

Svoje matematické zručnosti si v pondelok 21.3. v súťaži Matematický klokan otestovali desiati žiaci odboru GDM.
Teším sa, že sa nezľakli výzvy a popasovali sa s úlohami, ktoré riešia ich rovesníci na 
celom svete a dúfam, že výsledky nás všetkých potešia.