Imatrikulácie prvákov

Imatrikulácie prvákov

Ako v každej škole tak aj v našej sa tento rok uskutočnili imatrikulácie prvákov.

Telocvičňa sa pomaličky zapĺňala prvákmi a nervozita značne stúpala. Nikto nevedel, čo sa bude diať. A v tom to prišlo. Malá hudobná skupina žiakov svojou piesňou odštartovala významnú a zároveň zábavnú udalosť, na ktorú iste tak skoro žiadny prvák nezabudne. Hneď po pesničke prišiel program pre niekoľko vopred určených prvákov, ktorí mali svojou šikovnosťou zvládnuť čo najlepšie úlohu, ktorú im dali žiaci III. ročníka. Každý odbor mal svoju osobitnú úlohu aj žiakov z totožného odboru. Celý program spríjemňovala hudobná skupina svojimi piesňami, ktorými si neraz získali publikum. Na záver triedni učitelia spolu s majstrami odovzdali žiakov imatrikulačné listy a zároveň sa prváci stali členmi cechov vo svojich odboroch.

 Všetkým sa toto výnimočné stretnutie páčilo a už sa tešia na ďalších prvákov.