Don Angel motivuje svojím posolstvom

Don Angel motivuje svojím posolstvom

Hlavný predstavený saleziánov sa rozhodol navštíviť saleziánsku rodinu, aby ju spoznal a priblížil sa k svojim bratom. Pri tejto príležitosti sa rozhodol, že zanechá posolstvo pre žiakov a učiteľov našej školy. 

V prvej časti príhovoru  ďakuje učiteľom, majstrom a pracovníkom tejto školy za ich prácu a činnosť pre mladých a zvlášť za ich blízkosť. V druhej časti motivuje študentov k štúdiu, lebo ich budúcnosť závisí od ich odbornosti, ktorú môžu načerpať v tejto škole.

Hlavný predstavený takisto hovorí, že aj internát je a má byť domovom pre týchto mladých. Pozýva, aby títo mladí dali to najlepšie, čo v sebe majú.