Exkurzia do STK - MIKO

Exkurzia do STK - MIKO

Dňa 4.10. 2016 sa trieda III.B pod vedením p. uč. Funtíkovej vydala na teoretickú exkurziu do STK-MIKO. Aj napriek nepriazni počasia sme v poriadku došli na určené miesto.

Na prednáške pána Ing. Kobrteka sme sa napríklad dozvedeli o rozdielnych podmienkach STK medzi rôznymi krajinami EÚ, plný postup pri STK, ktoré zahŕňa aj kontrolu emisií, ktorú sme mali možnosť vidieť naživo. Taktiež sme sa niečo dozvedeli o pracovisku, aký dôležitý je človek v kancelárií, kde nám bola ukázaná internetová databáza všetkých vozidiel, ktoré STK prešli. Zase sme v našich odboroch o niečo múdrejší a za to ďakujeme p. uč. Funtíkovej, ktorá nám exkurziu vybavila a následne aj viedla.