Deň má 86400 sekúnd je na tebe, ako ich využiješ!

Deň má 86400 sekúnd je na tebe, ako ich využiješ!

Dňa 20.10.2016 sa vybraní žiaci zúčastnili na konferencií BAŤA - inšpirácia pre súčasnosť.

Žiaci mohli bližšie spoznať Baťov systém podnikania. "Maj svoj cieľ a maj ho stále pred očami." Na stretnutie prišli aj absolventi baťovej školy podnikania, ktorí sú  ešte aj vo vysokom veku stále aktívni a šíria myšlienky Tomáša Baťu.