Celoslovenske finále súťaže Autoopravár Junior Castrol 2016

Celoslovenske finále súťaže Autoopravár Junior Castrol 2016

Našej škole sa opäť podarilo postúpiť do celoslovenského finále 17. ročníka súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2016, ktorého usporiadateľom a organizátorom je Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Po úspešnom absolvovaní školského kola a oblastných kôl štyria naši žiaci postúpili do celoslovenského finále v odbore mechanik - elektrikár a lakovník.
 
Súťaž sa konala v týchto troch kategóriách:
 
 Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár
 
 Autoopravár Junior - karosár
 
 Autoopravár Junior – lakovník.
 
Je určená pre mladých autoopravárov, ktorí počas nej prezentovali svoje kvality v teoretickej, poznávacej a praktickej časti. Z oblastného kola v Martine, do celoslovenského finále postúpili v kategórii mechanik - elektrikár Filip Hodas, Damián Frnka a Tomáš Bukovan. V kategórii lakovník postúpil Matej Bizik.
Celoslovenské finále sa konalo v dňoch 20. – 21. apríla 2016. Súťaž mechanik - elektrikár prebiehala v Školiacom stredisku ŠKODA v Nitre a lakovník v priestoroch spoločnosti JL spol. s.r.o. v Bratislave.
Po vyčerpávajúcom prvom súťažnom dni si žiaci oddýchli pri jazde na motokárach. Načerpali sily do druhého súťažného dňa, ktorý bol pred nimi. Motivácia žiakov bola vysoká, keďže mohli získať hodnotné ceny. Po skončení súťaže sa žiaci presunuli do priestorov výstaviska Incheba, kde mali možnosť bezplatného vstupu na výstavu Autosalón 2016. Vyvrcholením súťaže Autoopravár Junior 2016 bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov v priestoroch EXPOCLUBE Incheba Bratislava. Všetci finalisti  si prevzali vecné ceny od sponzorov súťaže a zároveň získali hodnotné ceny pre školu. Pre všetkých finalistov bola súťaž cenným obohatením v ich odbornosti, ako i skúsenosťou zabojovať a reprezentovať školu. V odbore lakovník sme dosiahli nasledovné umiestnenie:
 
2. miesto:    Matej Bizik
 
 
v odbore mechanik - elektrikár sme získali nasledovne umiestnenia: 
 
3. miesto:    Damián Frnka
 
5. miesto:    Filip Hodas
 
7. miesto:    Tomáš Bukovan
 
Úspešným reprezentantom našej školy srdečne blahoželáme.