Celoslovenská matematická súťaž Pangea

Celoslovenská matematická súťaž Pangea

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže s názvom Pangea. Školské kolo tejto súťaže prebehlo dňa 7.4.2016. Do súťaže sa zapojili 10 žiaci.

Cieľom súťaže je prispieť k rozvoju vzťahu žiakov  k matematike motivovať ich, aby sa venovali tomuto výnimočnému predmetu.

Najúspešnejší študenti môžu postúpiť na celoslovenské finále v Bratislave s večerným programom a slávnostným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční v júni.