Celoškolská duchovná obnova

Celoškolská duchovná obnova

Pred začatím školského roka sa nám prihovoril don Dominik, aby nás povzbudil do ďalších dní.

 Porozprával nám  o troch koňoch zapriahnutých do voza, ktoré vedieme my.

Pomocou tohto príbehu sa v nás snažil vytvoriť obraz nášho života. Po duchovnej obnove nasledovala sviatosť zmierenia a svätá omša.