Betlehem  - Rajecká Lesná 14. 12. 2016

Betlehem - Rajecká Lesná 14. 12. 2016

Žiaci triedy I. A vo štvrtok navštívili Betlehem v Rajeckej Lesnej. Betlehem vytvoril majster Jozef Pekara.

Vznikal pätnásť rokov a je umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva (používa sa však aj pomenovanie Dom Božieho narodenia) v Rajeckej Lesnej, kde je dielo inštalované. Betlehem je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok, je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti. Expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho život, ale aj dejiny slovenského národa. Celé dielo je 8,5 m dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké. Cestou naspäť sme sa zastavili v kúpeľnom meste Rajecké Teplice.