Beh 17. novembra

Beh 17. novembra

Náš žiak Vratko Šimek sa zúčastnil atletickej súťaže organizovanej Žilinskou univerzitou.

Tradícia Behu 17. novembra je stále živá už 50. ročníkov po sebe a naša škola sa ho pravidelne jzúčastňuje. Vratko získal krásne 2. miesto a polepšil si svoje umiestnenie oproti minulému roku, kedy skončil tretí. Prajeme veľa úspechov a ďakujeme za reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy.