Barbarstvo ducha – VII.ročník

Barbarstvo ducha – VII.ročník

Dňa 30. septembra a 1. októbra 2016 Občianske združenie Nenápadní hrdinovia v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera a VŠZaSP sv. Alžbety pripravili už VII. ročník jedinečného vedecko- didaktického podujatia určeného učiteľom základných a stredných škôl.

Konferencie s názvom Dievčence a ženy proti totalitám sa v Bratislave zúčastnili aj tento rok dvaja naši pedagógovia. Stretli sme sa tam a veselo si zaspomínali aj s bývalým žiakom Jankom Ručkom, ktorý bol na konferencii  so svojou manželkou.

 Referujúci boli z rôznych oblastí života: vysokoškolskí pedagógovia, didaktici, novinári, spisovatelia, historici i zástupcovia občianskeho sektora venujúci sa vzdelávaniu o dejinách či v duchu kritického myslenia.

Vďaka lektorom z OZ Post Bellum z Českej republiky (Magdaléna Benešová) i Slovenska (Sandra Polovková) sa učitelia na chvíľu stali žiakmi, aby si vyskúšali odkrývanie príbehov obdobia neslobody očami žiakov.

Svet filmu tvoril ďalšiu tému podujatia. Ingrid MAYEROVÁ (FTF VŠMU) prišla s odbornou prednáškou na tému Ženy v slovenskom dokumentárnom filme.  Eva GREY (VŠZaSP sv. Alžbety) predstavila prostredníctvom filmu príbeh poľskej sociálnej pracovníčky zachraňujúcej Židov i bl. Zdenky Schelingovej, pomáhajúcej na úteku kňazom. René LUŽICA (UKF) prostredníctvom filmu a prednášky priblížil (Ne)známy holokaust Rómov v Slovenskej republike.

Celú konferenciu obohatila prítomnosť Františka Mikloška s jeho pohľadom na prítomnosť i víziu budúcnosti. Zvlášť silná bola časť predstavujúca osobné svedectvá pamätníkov. Bývala politická väzenkyňa Emília PASTVOVÁ (ÚPN) veľmi emotívne a realisticky priblížila život väzenkýň v čase normalizácie. Dcéra politického väzňa Júlia BREZINSKÁ vyrozprávala svoj osobný príbeh ako i  celej svojej rodiny. Búrala mýty o období komunizmu, „v ktorom každý mal prácu“, nakoľko jej mamku nikto nechcel nikde zamestnať. Príbeh doplnil aj jej syn Oliver BREZINSKÝ (VŠZaSP sv. Alžbety) o cenné historické fakty a súvislosti.

Viac sa môžete dočítať na stránke Nenápadní hrdinovia-www.november89.eu a aj na stránke facebooku.