Akčný víkend na tretiu

Akčný víkend na tretiu

Pred rokom ste o takomto čase čítali správu minimálne o treťom akčnom víkende. Tento rok dostal akčný víkend nový náboj.

Pozostával z toho, že sa ho zúčastnili tri triedy naraz a to 1. A,  1. B a 1. C. Cieľom akčného víkendu bolo v príjemnej, ale aj akčnej atmosfére nadviazať lepšie a hlbšie vzťahy medzi spolužiakmi. Prvý večer k tomu poslúžil súťažno- zábavný program. Cez divadelné scénky, logické úlohy  i za pomoci rôznych pohybových aktivít sme sa dali nielen ako súťažný tím, ale aj ako partia. Sobota patrila aktivitám i témam: Boh ako tajomstvo, Tajomstvo zla i Najsvätejšej Trojici a Cirkvi. Večer sme si pozreli film o výchove a budovaní partie. Do neskorej noci sme ešte hrali rôzne spoločenské hry. Tento akčný víkend bol obohatený  aj prítomnosťou saleziánskych kandidátov, ktorí prišli do komunity SOŚ pozrieť ako funguje naše dielo medzi žiakmi v škole a internáte. V nedeľu, pred odchodom, sme dali čas tichu a možnosti vykonať si sviatosť zmierenia. Na konci, aj keď unavení, ale spokojní a šťastní z  naplno prežitého víkendu sme odchádzali domov.