Záverečné skúšky 2013/2014

Záverečné skúšky 2013/2014

V piatok - 20. júna sme sa rozlúčili s ďalšími študentami našej školy - tretiakmi. Po úspešných záverečných skúškach, pri ktorých predviedli svoje zručnosti nielen po praktickej, ale aj po teoretickej stránke sme im slávnostne odovzdali výučné listy.

Po slávnostnej omši sme sa presunuli do telocvične, kde sme si pripomenuli zážitky, ktoré sme prežili počas štúdia. Po príhovoroch a odovzdaní výučných listov sa študenti rozišli do celého sveta. Veríme, že si nájdu uplatnenie a že sa budú k nám s radosťou vracať. 

Držíme všetkým palce!