Učia sa navzájom

Učia sa navzájom

Medzi stavbármi sa osvedčili aj iné formy a spôsoby vzdelávania, ako sú tie tradičné v triedach a dielňach.

Nadstavbári absolvovali ďalší prezentačný deň s výrobcami stavebných hmôt. Všetky odbory sa spoločne zúčastnili prednášky, ktorú pre nich pripravila firma Baumit o zatepľovaní budov. Stretla sa s veľkým záujmom a pozornosťou, čo prekvapilo aj zástupcu pre odborný výcvik p. Igora Pechu. Na základe jeho podnetu sme urobili aj ďalšiu spoločnú akciu, kde si študenti nadstavbového štúdia vyskúšali úlohu majstrov, ktorí mali na starosti výuku žiakov 1. ročníka odboru murár. Museli dokázať, že to sami nielen vedia, ale dokážu to aj naučiť a vyskúšali si náročnú prácu s ľuďmi. S výsledkom však boli spokojní, ako to dokazujú aj fotografie.