Stužková II.NDŠ 2014

Stužková II.NDŠ 2014

...o chvíľu nám pripnete zelené stužky - symbol nádeje a úspešného vstupu do dospelosti...
Všetko začalo v Kostole sv . Jána Bosca v Žiline, kde nás  pán riaditeľ, Viliam Riško, 
 
duchovne pripravil na tento večer. Po svätej omši sme sa presunuli do sály na Vlčincoch, kde 
 
sa  mala konať pre nás táto nezvyčajná a jedinečná udalosť. Celé podujatie  sa nieslo v duchu 
 
krásy , radosti , bezstarostnosti , ale aj určitých predsavzatí do najbližšej budúcnosti. 
 
Slávnostná ceremónia spojená s odovzdávaním maturitných stužiek a so spevom starej 
 
študentskej latinskej piesne – Gaudeamus igitur bola symbolom  vstupu nového života a 
 
nádeje, bola dobrou príležitosťou pre spoločné stretnutie nás žiakov,pedagógov a rodičov . Do 
 
prípravy sa zapojili všetci žiaci, ktorí sa priničili o to, že tento večer bol plný zábavy a 
 
smiechu . Dlhé hodiny strávené nacvičovaním programu a organizáciou priniesli bohaté 
 
ovocie a nefalšovanú radosť ducha všetkých prítomných. Pre našich hostí boli pripravené 
 
scénky,  napríklad moderná spoveď, predstavovanie remesiel atď,  ktoré sa striedali s 
 
tanečnými kolami . Program sme ukončili tombolou,  z ktorej si naši hostia mohli odniesť 
 
symbolickú výhru. Pevne veríme, že zelené stužky sú nielen symbolom nádeje pre náš ďalší 
 
život, ale aj nádeje, že sa nám podarí úspešne zmaturovať.