Školské výlety

Školské výlety sú miestom na upevňovanie medziľudských vzťahov a hlavne kolektívu.

Viaceré triedy sa rozhodli stráviť spoločný čas nielen vo Vysokých Tatrách, ale aj na chate v Poluvsí, vo Varíne, vo Vrútkach. Niektorí opekali, iní sa venovali kúpaniu alebo turistike. Veríme, že tieto výlety pomôžu k vzájomnému lepšiemu spoznávaniu. Spoločné zážitky a dobrá nálada nechýbala ani  počas jedného z nich.